Psycholog Warszawa. Centrum pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej w Warszawie

Psychoterapia indywidualna, konsultacje psychologiczne, interwencja kryzysowa.

Terapia psychologiczna grupowa i indywidualna. Natalia Basko, Sebastian Chmieliński. Zapraszamy.

OFERTA

Psychoterapia indywidualna

Jest okazją do wprowadzenia zmian w swoim życiu, odzyskania siły, możliwością otrzymania wsparcia i zrozumienia oraz metodą leczenia, dotyczącą psychologicznego funkcjonowania człowieka.

Z psychoterapii indywidualnej mogą skorzystać osoby, które m.in. odczuwają trudności emocjonalne, chciałyby odzyskać psychiczną równowagę, poprawić relacje z innymi ludźmi.

Terapia młodzieży

Okres dorastania wiąże się często z różnymi trudnościami natury psychicznej, buntem, „eksperymentowaniem”. Poczucie niezrozumienia rodzi frustrację i często sprawia, że nastolatek odgradza się od najbliższych osób. Terapia młodzieży to spotkania z psychologiem, w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji, mające na celu wsparcie młodej osoby i udzielenie jej pomocy w odnalezieniu się w świecie i zaistniałej trudnej sytuacji. Również psycholog wspiera i edukuje na etapie adaptacji do nowej sytuacji (np. zmiana szkoły, miejsca zamieszkania, kraju, zmiana sytuacji rodzinnej).

Zasady dotyczące spotkań

Zawarcie kontraktu terapeutycznego - umowa między pacjentem, a terapeutą określająca warunki współpracy np.: określenie częstotliwości spotkań – zwykle 1 do 2 razy w tygodniu, ustalenie stałego dnia i godziny spotkań. Zawarcie kontraktu terapeutycznego to kulminacyjny moment przygotowań do rozpoczęcia psychoterapii. Wstępnie kształtowana jest też relacja terapeutyczna. Następuje uporządkowanie wzajemnych oczekiwań oraz celów, co daje podstawę do ich monitorowania, a to z kolei wpływa korzystnie na zaangażowanie, współpracę i motywację.

Kontrakt terapeutyczny zapewnia obydwu stronom poczucie bezpieczeństwa w trakcie wspólnej pracy. Podczas jego uzgadniania podkreśla się współodpowiedzialność i świadomość dokonywanych wyborów.

Długość psychoterapii zależna jest od celu i problemu, z jakim przychodzi pacjent. Psychoterapia może być krótkoterminowa (do 15 spotkań) lub długoterminowa (do kilku lat).

Interwencja kryzysowa

Jest formą pomocy psychologicznej, polegającej na kontakcie terapeutycznym, skoncentrowanym na problemie wywołującym kryzys, czasowo ograniczonym, w którym dochodzi do konfrontacji osoby z kryzysem i do jego rozwiązania. Redukcja syptomów i przywrócenie równowagi psychicznej zapobiega dalszej dezorganizacji.

Klasyczny model interwencji kryzysowej polega na zapewnieniu wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa, zredukowaniu lęku.

Superwizja

Naszą pracę terapeutyczną poddajemy superwizji.

Superwizja służy utrzymaniu wysokiej jakości pracy, pilnowaniu, aby osobiste reakcje psychoterapeuty na treści pojawiające się w trakcie terapii nie obciążały pacjenta ani procesu terapeutycznego. Na spotkaniach superwizyjnych omawiane są przypadki, ale dane pacjentów są chronione tak, aby niemożliwa była ich identyfikacja. Ponadto superwizor jest również zobowiązany do zachowania poufności. Jest to ważne przy utrzymaniu bezpieczeństwa i wysokiej jakości psychoterapii.

Zasady odwoływania spotkań

Bezpłatne odwołanie wizyty jest możliwe nie później niż 24 godziny przed sesją. Jeżeli jednak do sesji zostało mniej niż 24 godziny, a pacjent nie ma możliwości pojawienia się na spotkaniu, zobowiązany jest do poniesienia pełnego kosztu wizyty. W przypadku niepojawienia się na spotkaniu bez uprzedzenia, koszt wizyty również ponosi pacjent.

Zasady odwoływania spotkań stanowią ważny element kontraktu terapeutycznego i zostaną omówione na pierwszych konsultacjach przed rozpoczęciem terapii.

Psychologia pracy

Terapia grupowa dla osób w kryzysie