Psycholog Warszawa. Centrum pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej w Warszawie

Psychoterapia indywidualna, konsultacje psychologiczne, interwencja kryzysowa.

Terapia psychologiczna grupowa i indywidualna. Natalia Basko, Sebastian Chmieliński. Zapraszamy.

JAK

PRACJUEMY

Naszą główną metodą pracy terapeutycznej jest relacja między terapeutą i pacjentem, tworzenie więzi opartej na zaufaniu. Udzielana pomoc psychologiczna ma na celu uświadomienie pacjentowi istnienia zasobów (wewnętrznych i zewnętrznych), które pomogą mu w rozwiązywaniu problemów.

Zasady psychoterapii

W trakcie konsultacji (od jednego do trzech pierwszych spotkań) terapeuta umawia się z pacjentem, co do zasad, na jakich będzie opierała się ich współpraca. Oprócz określenia klarownego celu pracy, ustalane są dni i godziny regularnych spotkań i zasady ich ewentualnego odwoływania. Dopiero po upewnieniu się przez obie strony, że zasady współpracy są jasne i akceptowane rozpoczyna się psychoterapię.

Cel

Cel psychoterapii zależny jest od zmiany, której pacjent pragnie w swoim życiu. Należy określić jakie są psychologiczne przeszkody stojące na drodze do celu i jak psychoterapia może pomóc w ich usunięciu.

Zasady dotyczące spotkań

Zawarcie kontraktu terapeutycznego - umowa między pacjentem, a terapeutą określająca warunki współpracy np.: określenie częstotliwości spotkań – zwykle 1 do 2 razy w tygodniu, ustalenie stałego dnia i godziny spotkań. Zawarcie kontraktu terapeutycznego to kulminacyjny moment przygotowań do rozpoczęcia psychoterapii. Wstępnie kształtowana jest też relacja terapeutyczna. Następuje uporządkowanie wzajemnych oczekiwań oraz celów, co daje podstawę do ich monitorowania, a to z kolei wpływa korzystnie na zaangażowanie, współpracę i motywację.

Kontrakt terapeutyczny zapewnia obydwu stronom poczucie bezpieczeństwa w trakcie wspólnej pracy. Podczas jego uzgadniania podkreśla się współodpowiedzialność i świadomość dokonywanych wyborów.

Długość psychoterapii zależna jest od celu i problemu, z jakim przychodzi pacjent. Psychoterapia może być krótkoterminowa (do 15 spotkań) lub długoterminowa (do kilku lat).

Poufność

Proces psychoterapeutyczny, treści wnoszone do gabinetu, a nawet sam fakt bycia w terapii objęte są tajemnicą zawodową. Terapeuta nie rozmawia o swoim kliencie z osobami trzecimi, nie odpowiada na pytania rodziny klienta, nie ujawnia nikomu faktu spotykania się z pacjentem o danym nazwisku. Zasada ta jest ważna i leży u podstaw zaufania do terapeuty. Czasem zdarza się jednak, że terapeuta może potrzebować konsultacji na temat procesu terapeutycznego, który prowadzi. Wtedy może on i powinien przyjrzeć się procesowi wraz z superwizorem psychoterapii.

Superwizja

Naszą pracę terapeutyczną poddajemy superwizji.

Superwizja służy utrzymaniu wysokiej jakości pracy, pilnowaniu, aby osobiste reakcje psychoterapeuty na treści pojawiające się w trakcie terapii nie obciążały pacjenta ani procesu terapeutycznego. Na spotkaniach superwizyjnych omawiane są przypadki, ale dane pacjentów są chronione tak, aby niemożliwa była ich identyfikacja. Ponadto superwizor jest również zobowiązany do zachowania poufności. Jest to ważne przy utrzymaniu bezpieczeństwa i wysokiej jakości psychoterapii.

Zasady odwoływania spotkań

Bezpłatne odwołanie wizyty jest możliwe nie później niż 24 godziny przed sesją. Jeżeli jednak do sesji zostało mniej niż 24 godziny, a pacjent nie ma możliwości pojawienia się na spotkaniu, zobowiązany jest do poniesienia pełnego kosztu wizyty. W przypadku niepojawienia się na spotkaniu bez uprzedzenia, koszt wizyty również ponosi pacjent.

Zasady odwoływania spotkań stanowią ważny element kontraktu terapeutycznego i zostaną omówione na pierwszych konsultacjach przed rozpoczęciem terapii.