Psycholog Warszawa. Centrum pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej w Warszawie

Psychoterapia indywidualna, konsultacje psychologiczne, interwencja kryzysowa.

Terapia psychologiczna grupowa i indywidualna. Natalia Basko, Sebastian Chmieliński. Zapraszamy.

ZESPÓŁ

natalia basko

Natalia Basko

Psycholog dziecięcy, psychotraumatolog.

W 2009 r. ukończyłam studia magisterskie z psychologii rozwojowej i wychowawczej na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W 2011 r. otrzymałam Certyfikat Psychotraumatologa w Pomorskim Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku.

W 2012r. Ukończyłam Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie oraz szkolenie „Zorientowana na traumę terapia poznawczo-behawioralna (TF-CBT) metodą Przedłużonej Ekspozycji (PE) w leczeniu Zespołu Stresu Pourazowego (PTSD)” w Interdyscyplinarnym Centrum Genetyki Zachowania Uniwersytetu Warszawskiego. 

W 2018 roku ukończyłam studia podyplomowe z "Diagnozy Klinicznej Dziecka i Jego Rodziny" na Uniwersytecie Warszawskim.

Pracuję z:

 • dziećmi i młodzieżą dotkniętych depresją, konfliktem rozwodowym rodziców, zaburzeniami rozwojowymi, zachowaniami autodystrukcyjnymi (myśli lub próby samobójcze);
 • dziećmi doświadczającymi przemocy domowej i rówieśniczej;
 • dziećmi o niskim poczuciu własnej wartości, z objawami lękowymi; 
 • dziećmi i młodzieżą w żałobie;
 • rodzicami, wspierając w procesie wychowawczym i psychoedukacji;
 • osobami dorosłymi w kryzysie; 
 • ofiarami wydarzeń traumatycznych (np. śmierć bliskiej osoby, wypadek).

Udzielam wsparcia również osobom doświadczającym zaburzeń adaptacyjnych, pojawiających się wskutek znaczących zmian życiowych lub z powodu stresujących wydarzeń, które utrudniają efektywne funkcjonowanie. Są to takie sytuacje jak: osierocenie, żałoba, rozwód, konieczność migracji, zmiana szkoły (w przypadku dzieci).

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w wielu placówkach, takich jak:

 • Gimnazjum Społeczne Nr 20 w Warszawie (praca z dziećmi i młodzieżą);
 • Klub Terapeutyczny dla Dzieci z Problemami Emocjonalnymi i Ich Rodziców „STO POCIECH” w Warszawie;
 • Szkoła Podstawowa w Warszawie
 • Polskie Centrum Rehabilitacji Ofiar Tortur w Warszawie;
 • Rodzinna Poradnia Psychologiczna pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Warszawie
 • Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi;
 • Fundacja „Ocalenie” w Warszawie
 • Mazowieckie Centrum Psychiatrii „DREWNICA”
 • Powiślańska Fundacja Społeczna
 • Stowarzyszenie Mierz Wysoko

W swojej pracy wykorzystuje metody terapii poznawczo-behawioralnej.

Pracuje również w języku rosyjskim i ukraińskim. 

Sebastian Chmieliński

Sebastian Chmieliński

Specjalista psycholog kliniczny, interwent kryzysowy, psychotraumatolog, psychoonkolog, trener. Od wielu lat pracuje z pacjentami onkologicznymi, osobami w kryzysie i dotkniętymi skutkami traumy oraz ich rodzinami.

Przez ponad piętnaście lat byłem zaangażowany w budowanie systemu pomocy i osłony psychologicznej polskim żołnierzom i ich rodzinom, stąd znam dobrze specyfikę pracy, odczuwania oraz przeżywania stresu i jego następstw przez przedstawicieli służb mundurowych.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w zakresie interwencji kryzysowej i psychotraumatologii potwierdzone certyfikatem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

W swojej pracy zawodowej zajmuje się także psychosomatyką i somatopsychologią. W wolnym czasie prowadzę szkolenia i treningi psychologiczne dotyczące: stresu psychologicznego, budowania i aktywizowania zespołów, komunikacji interpersonalnej, budowania kompetencji społecznych, rozwoju osobistego, negocjacji kryzysowych, profilaktyki stresu pourazowego, psychotraumatologii i interwencji kryzysowej.

Pracuje również w języku angielskim i rosyjskim.